Viveslan logo
25 oktober - 27 oktober 2019
514 Registered users

Competitie: Genital Jousting

Genital Jousting
Game Type: Fun
Platform: PC
Match Type: Tournament
Match modus: Free for All
Elimination Type: Single
Inschrijvingen sluiten: 27 oktober om 10:50
Compo Admins: ili, Fishezzz

Rules

Winnaars

  1. robmil
  2. naruske
  3. robshot

 

Genital Jousting

1. Compo verloop

Alle wedstrijden worden in “Offline Multipeen > Party Mode”, een Free for All modus gespeeld. De crew zal de computers voorzien waarop gespeeld zal worden via split-screen met 4 spelers.

Per bracket zal er 1x een ‘match’ gespeeld worden. Op het einde van iedere match is er een ranking te zien in-game. Op basis daarvan zullen punten uitgedeeld worden (3-2-1-0 of 4-3-2-1, afhankelijk van de bracket software). De beste 2 spelers, die met de meeste punten op het einde van de 3 matches, gaan telkens door naar de volgende bracket.

Er wordt gewerkt met Single Elimination, dus de 2 spelers die niet doorgaan naar de volgende bracket liggen er uit.

2. Wedstrijdverloop

2.1. Voor de wedstrijd

2.1.1. Game versie

De deelnemers hebben geen eigen versie nodig van de game, de game zal gespeeld worden op pc’s die door de crew zullen klaargezet worden.

2.1.2. Speler aanwezigheid

De wedstrijd kan pas starten als alle spelers van het team aanwezig zijn op de server. Elk team heeft maximum 15 minuten na de officiële start om aanwezig te zijn op de server.

Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kan het team gediskwalificeerd worden door een compo admin.

Het gebruik van stand-in’s is toegestaan. Meer info daarover vindt u verder in de regels.

2.1.3. Problemen

Alle problemen die ondervonden worden dienen voor de start van de wedstrijd gemeld te worden aan de compo admins.

2.2. Tijdens de wedstrijd

2.2.1. Servers

Elke wedstrijd dient gespeeld te worden op een server opgezet door de compo admins. Het opzetten van een eigen server is niet toegestaan tenzij anders aangegeven door een compo admin.

2.2.2. Player recording

Het opnemen van de wedstrijden is niet verplicht.

2.2.3. Draws

Bij een eventueel gelijke score na de 3 matches, zullen de 2 spelers in kwestie 1 extra match spelen. De winnaar hiervan zal mee doorgaan naar de volgende bracket.

2.2.4. Finales

De finale zal bijna op dezelfde manier gespeeld worden als de brackets. Er worden 3 matches gespeeld, maar de puntentelling blijft hetzelfde. Ook de regels voor eventuele draws blijven hetzelfde.

2.3. Na de wedstrijd

2.3.1. Screenshots

Indien de wedstrijd op een eigen PC/Console gespeeld wordt is het verplicht om na de wedstrijd een screenshot te nemen van het resultaat.

3. Beeldmateriaal

3.1. Screenshots

Op het einde van de wedstrijd dient elke speler minstens 1 screenshot van het eindresultaat te nemen en te bezorgen aan de compo admins. Dit geldt enkel als de wedstrijd op een eigen PC/Console gespeeld wordt

3.2. Broadcasting

3.2.1. Wedstrijd

De organisatie staat vrij om eventueel zelf broadcasting van de wedstrijden te voorzien. Indien dit zal gebeuren zullen de spelers hiervan op de hoogte gesteld worden.

3.2.2. Persoonlijk

Elke speler mag zelf zijn eigen wedstrijd broadcasten. Daarbij dient wel een delay van minstens 90 seconden gehanteerd te worden.

4. Spelers

4.1. Inschrijven op intranet

Voor het sluiten van de inschrijvingen dient elke speler ingeschreven te zijn op het intranet, spelers kunnen zich niet meer inschrijven na de sluiting van de inschrijvingen op het intranet systeem. Spelers kunnen voor de lan wel reeds al starten met inschrijven.

4.2. Speler wissels/Stand-in’s

Het gebruik van stand-in’s is toegestaan, enkel en alleen als een speler uit het team door overmacht niet kan spelen. De stand-in kan enkel invallen bij een wedstrijd vanaf het begin van de wedstrijd. Tijdens een wedstrijd mag een stand-in dus niet invallen.

Stand-in’s dienen zich via het intranet aan te sluiten bij het team vooraleer ze voor dit team kunnen spelen.

4.3. Technische problemen met spelers

Indien er tijdens de wedstrijd technische problemen zijn met één of meerdere spelers (bv: disconnect), dient de speler met problemen zo snel mogelijk opnieuw met de server te verbinden.

De speler dient meteen zijn eigen team opnieuw te joinen. Bij het joinen van het verkeerde team verliest de speler de wedstrijd voor zijn team.

Indien de speler buiten de warm-up tijd disconnect kan deze logischerwijze niet meer meedoen in deze ronde.

5. Cheat, hacks en andere tools

Het is ten strengste verboden om gelijk welke externe tool, zowel hard- als softwarematig, te gebruiken die het normaal spelverloop verhindert of verbeterd voor eender welke speler. Hieronder horen onder andere wallhacks, aimhacks, e.d. Het is tevens verboden om fouten in de maps te gebruiken voor uw eigen voordeel. Indien iemand op heterdaad betrapt wordt zal de wedstrijd automatisch een forfait zijn voor het bevoordeelde team. Indien iemand na een wedstrijd of zelfs na het evenement betrapt wordt zal dit team gediskwalificeerd worden en zullen de scores aangepast worden. Tevens dienen alle prijzen terugbezorgd te worden aan de organisatie.

6. Disputen

Ten alle tijden heeft de compo admin het laatste woord bij eventuele disputen. De compo admin zal telkens alle opmerkingen/bewijsmateriaal bestuderen en daaruit een, in zijn ogen, oordeelkundig besluit maken.

*Rules kunnen eventueel nog gewijzigd worden voor aanvang van het evenement. Bij wijzigingen zullen deelnemers via de website op de hoogte gebracht worden.