Viveslan logo
21 februari - 23 februari 2020
532 Registered users

Competitie: Tekken

Tekken
Game Type: Fighting
Platform: Console
Match Type: Versus
Match modus: 1v1
Elimination Type: Single
Inschrijvingen sluiten: 23 februari om 11:10
Compo Admin: Fishezzz

Rules

Resultaten

  1. elitesoldier2010
  2. Matthyz
  3. Dreetn

Rules

1. Compo verloop

De spelers zullen via een bracket systeem tegen elkaar in versus modus spelen. Er wordt gespeeld in een BO3 formaat. De finale wordt gespeeld in een BO5 formaat. Als je verliest kom je automatisch in de loser bracket terecht.

Een match bestaat uit 3 rondes, de uiteindelijke winnaar is de persoon die 2 rondes gewonnen heeft.

De maps worden random geselecteerd, per match zal een andere map genomen worden.

Na het spelen van een match dienen de spelers terug te keren naar “character select”.

2. Wedstrijdverloop

2.1. Voor de wedstrijd

2.1.1. Gaming setup

De game zal gespeeld worden op een arcade die aanwezig zal zijn. De crew zal zorgen dat deze klaar staat en in orde is om de game op te spelen.

2.1.2. Speler aanwezigheid

De wedstrijd kan pas starten als de speler fysiek aanwezig is. Elke speler heeft maximum 15 minuten na de officiële start om aanwezig te zijn.

Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kan de speler gediskwalificeerd worden door een compo admin.

Het gebruik van stand-in’s is toegestaan. Meer info daarover vindt u verder in de regels.

2.1.3. Problemen

Alle problemen die ondervonden worden dienen voor de start van de wedstrijd gemeld te worden aan de compo admins.

2.2. Tijdens de wedstrijd

2.2.1. Servers

Elke wedstrijd dient gespeeld te worden op een console opgezet door de compo admins. Het opzetten van een eigen console is niet toegestaan tenzij anders aangegeven door een compo admin.

2.2.2. Player recording

Het opnemen van de wedstrijden is niet verplicht.

2.2.3. Bepaling van map

De map wordt random gekozen.

2.2.4. Spectators

Toeschouwers zijn toegelaten.

2.2.5. Finales

De finale wordt in een BO5 formaat gespeeld. De winnaar die uit de winner bracket komt heeft 1 match in zijn voordeel.

2.3. Na de wedstrijd

2.3.1. Screenshots

Indien de wedstrijd op een eigen Console gespeeld wordt is het verplicht om na de wedstrijd een screenshot te nemen van het resultaat.

3. Beeldmateriaal

3.1. Screenshots

Op het einde van de wedstrijd dient elke speler minstens 1 screenshot van het eindresultaat te nemen en te bezorgen aan de compo admins. Dit geldt enkel als de wedstrijd op een eigen Console gespeeld wordt.

3.2. Broadcasting

3.2.1. Wedstrijd

De organisatie staat vrij om eventueel zelf broadcasting van de wedstrijden te voorzien. Indien dit zal gebeuren zullen de spelers hiervan op de hoogte gesteld worden.

3.2.2. Persoonlijk

Elke speler mag zelf zijn eigen wedstrijd broadcasten indien mogelijk. Daarbij dient wel een delay van minstens 90 seconden gehanteerd te worden.

4. Spelers

4.1. Inschrijven op intranet

Voor het sluiten van de inschrijvingen dient elke speler ingeschreven te zijn op het intranet, spelers kunnen zich niet meer inschrijven na de sluiting van de inschrijvingen op het intranet systeem. Spelers kunnen voor de lan wel reeds al starten met inschrijven.

4.2. Speler wissels/Stand-in’s

Het gebruik van stand-in’s is toegestaan, enkel en alleen als een speler door overmacht niet kan spelen. De stand-in kan enkel invallen bij een wedstrijd vanaf het begin van de wedstrijd. Tijdens een wedstrijd mag een stand-in dus niet invallen.

Stand-in’s dienen zich via het intranet aan te sluiten vooraleer ze kunnen spelen.

4.3. Technische problemen met spelers

Indien er tijdens de wedstrijd technische problemen zijn met één of meerdere spelers (bv: disconnect), dient de speler met problemen zo snel mogelijk opnieuw met de server te verbinden.

5. Cheat, hacks en andere tools

Het is ten strengste verboden om gelijk welke externe tool, zowel hard- als softwarematig, te gebruiken die het normaal spelverloop verhindert of verbeterd voor eender welke speler. Hieronder horen onder andere wallhacks, aimhacks, e.d. Het is tevens verboden om fouten in de maps te gebruiken voor uw eigen voordeel. Indien iemand op heterdaad betrapt wordt zal de wedstrijd automatisch een forfait zijn voor het bevoordeelde team. Indien iemand na een wedstrijd of zelfs na het evenement betrapt wordt zal dit team gediskwalificeerd worden en zullen de scores aangepast worden. Tevens dienen alle prijzen terugbezorgd te worden aan de organisatie.

6. Server settings

Alle default settings worden overgenomen uit de versus modus.

7. Disputen

Ten alle tijden heeft de compo admin het laatste woord bij eventuele disputen. De compo admin zal telkens alle opmerkingen/bewijsmateriaal bestuderen en daaruit een, in zijn ogen, oordeelkundig besluit maken.

*Rules kunnen eventueel nog gewijzigd worden voor aanvang van het evenement. Bij wijzigingen zullen deelnemers via de website op de hoogte gebracht worden.