Viveslan logo
29 oktober - 31 oktober 2021
549 Registered users

Competitie: Warrior Pitch

Warrior Pitch
Game Type: Fun
Platform: Outdoors
Match Type: Tournament
Match modus: 1v1
Elimination Type: Double
Inschrijvingen sluiten: 30 oktober om 13:00
Compo Admin: Fishezzz

Rules

1. Compo verloop

Alle rondes worden BO1 gespeeld, volgens single elimination.

Beide spelers staan, met het beschermingsmateriaal aan, op de Warrior Pitch en houden hun worst vast. Op het startsignaal van de compo admin mogen de spelers elkaar beginnen duwen. Het is de bedoeling om de tegenstander van de Warrior Pitch te duwen en er zelf nog op te staan.

Er mag enkel contact gemaakt worden met de tegenstander door middel van de worst. Elke andere vorm van contact is ten strengste verboden. Hierbij zullen ook strafpunten toegekend worden. Meer info daarover vindt u verder in de regels.

Bij slecht weer (regen of onweer) kan de compo admin beslissen om deze compo niet te laten doorgaan wegens de veiligheid van de deelnemers.

2. Wedstrijdverloop

2.1. Voor de wedstrijd

2.1.1. Speler aanwezigheid

De wedstrijd kan pas starten als beide spelers aanwezig zijn. Elke speler heeft maximum 15 minuten na de officiële start om aanwezig te zijn.

Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kan de speler gediskwalificeerd worden door een compo admin.

Het gebruik van stand-in’s is niet toegestaan.

2.1.2. Problemen

Alle problemen die ondervonden worden, dienen voor de start van de wedstrijd gemeld te worden aan de compo admins.

2.2. Tijdens de wedstrijd

2.2.1. Materiaal

Elke wedstrijd dient gespeeld te worden op de Warrior Pitch. Deze zal reeds klaar staan de voor aanvang van de wedstrijd.

Iedere speler is verplicht om het aanwezig beschermingsmateriaal te dragen. Indien een speler het beschermingsmateriaal niet wil dragen, kan deze niet meedoen aan de wedstrijd.

Het is aangeraden om kostbare voorwerpen zoals bril, gsm, horloge, e.d.  aan de kant te leggen, zodat deze niet beschadigd raken. Voorwerpen die niet aan de kant gelegd worden en zo toch beschadigd raken vallen buiten de verantwoordelijkheid van de organisatie.

2.2.2. Strafpunten

Er mag enkel contact gemaakt worden met de tegenstander door middel van de worst. Indien een speler op een andere manier contact maakt (oogcontact niet meegerekend) met zijn tegenstander, zal deze speler een strafpunt krijgen. Wanneer een speler 3 strafpunten krijgt, verliest deze de ronde. Bij een BO3 worden de strafpunten gereset na iedere ronde.

2.2.3. Vormen van contact

Enkel contact door middel van de worst is een toegestane vorm van contact.

Elke andere vorm van contact is verboden. Hier volgt een niet-limitatieve lijst van verboden vormen van contact:

  • contact door middel van de worst met geslachtsorganen
  • grijpen, slaan, duwen met de handen of armen
  • schoppen, duwen met de voeten of benen
  • lichamelijke vloeistoffen (urine, speeksel)

2.2.3. Spectators

Er zijn toeschouwers/spectators toegelaten tijdens de wedstrijd. Deze moeten op voldoende afstand blijven zodat ze de spelers niet kunnen verhinderen. Enkel de compo admin mag de wedstrijd joinen.

2.2.4. Draws

Indien de compo admin niet kan uitmaken welke speler eerst de grond heeft geraakt - er is dus sprake van een draw - wordt de ronde gewoon opnieuw gespeeld. Er kan eventueel een korte pauze (max 3 minuten) genomen worden zodat beide spelers op adem kunnen komen.

2.2.5. Finales

De finale wordt in BO3 gespeeld. De standaard regels zijn ook hier van toepassing.

3. Beeldmateriaal

De organisatie staat vrij om eventueel zelf broadcasting van de wedstrijden te voorzien. Indien dit zal gebeuren zullen de spelers hiervan op de hoogte gesteld worden.

Elke speler mag zelf zijn eigen wedstrijd opnemen. Indien er gefilmd wordt moeten alle personen in beeld (deelnemers, crew én toeschouwers) akkoord zijn dat ze gefilmd worden.

4. Spelers

4.1. Inschrijven op intranet

Voor het sluiten van de inschrijvingen dient elke speler ingeschreven te zijn op het intranet, spelers kunnen zich niet meer inschrijven na de sluiting van de inschrijvingen op het intranet systeem. Spelers kunnen voor de lan wel reeds al starten met inschrijven.

4.2. Spelerswissels/Stand-in’s

Het gebruik van stand-in’s is niet toegestaan.

4.3. Technische problemen met spelers

Indien een speler letsels of verwondingen oploopt kan deze logischerwijze niet meer meedoen aan de rest van de competitie.

5. Cheat, hacks en andere tools

Het is ten strengste verboden om gelijk welke externe tool, zowel hard- als softwarematig, te gebruiken die het normaal spelverloop verhindert of verbetert voor eender welke speler. Hieronder horen onder andere wallhacks, aimhacks, e.d. Indien iemand op heterdaad betrapt wordt, zal de wedstrijd automatisch een forfait zijn voor de bevoordeelde speler. Indien iemand na een wedstrijd of zelfs na het evenement betrapt wordt, zal deze speler gediskwalificeerd worden en zullen de scores aangepast worden. Tevens dienen alle prijzen terugbezorgd te worden aan de organisatie.

6. Disputen

Ten alle tijden heeft de compo admin het laatste woord bij eventuele disputen. De compo admin zal telkens alle opmerkingen/bewijsmateriaal bestuderen en daaruit een, in zijn ogen, oordeelkundig besluit maken.

 

*Rules kunnen eventueel nog gewijzigd worden voor aanvang van het evenement. Bij wijzigingen zullen deelnemers via de website op de hoogte gebracht worden.