Viveslan logo
29 oktober - 31 oktober 2021
549 Registered users

Competitie: Battleships

Battleships
Game Type: Indie
Platform: PC
Match Type: Tournament
Match modus: 1v1
Elimination Type: Double
Inschrijvingen sluiten: 31 oktober om 10:00
Compo Admin: Fishezzz

Rules

1. Compo verloop

Alle wedstrijden worden BO1 gespeeld met de “Classic” fleet type. Doorheen het toernooi wordt gebruik gemaakt van double elimination. De regels van bracket reset in de finale worden hier toegepast. 

2. Wedstrijdverloop

2.1. Voor de wedstrijd

2.1.1. Game versie

Alle wedstrijden dienen gespeeld te worden op de site: http://en.battleship-game.org/

2.1.2. Gaming setup

Elke speler dient ervoor te zorgen dat zijn setup volledig werkt voor het starten van de wedstrijd. Alle problemen die vooraf opgelost kunnen worden, dienen dan ook voor de wedstrijd opgelost te worden. Connectie en hardware problemen die voorkomen hadden kunnen worden, kunnen bijvoorbeeld leiden tot een diskwalificatie van de speler.

2.1.3. Speler aanwezigheid

De wedstrijd kan pas starten als beide spelers aanwezig zijn op de server. Elke speler heeft maximum 15 minuten na de officiële start om zijn eerste match te beginnen. Elke speler moet binnen een redelijke tijd (5 - 10 minuten) zijn volgende match starten als beide spelers klaar zijn met het spelen van voorgaande rondes.

Het gebruik van stand-in’s is niet toegestaan.

2.1.4. Problemen

Alle problemen die ondervonden worden, dienen voor de start van de wedstrijd gemeld te worden aan de compo admins.

2.2. Tijdens de wedstrijd

2.2.1. Servers

Elke wedstrijd dient gespeeld te worden op de site: http://en.battleship-game.org/

2.2.2. Player recording

Het opnemen van de wedstrijden is niet verplicht.

2.2.3. Spectators

Er zijn geen toeschouwers/spectators toegelaten tijdens de wedstrijd. Het bekijken van de schermen van beide spelers (en dus het heen en weer gaan tussen beide spelers)  is ten strengste verboden als spectator, omdat hierdoor informatie kan doorgegeven worden en voordeel kan geven als speler. Dit wordt gezien als een vorm van valsspelen.

Enkel de compo admins mogen de schermen van beide spelers spectaten en heen en weer gaan tussen beide spelers.

2.2.4. Connectie problemen

Bij connectie problemen zal de speler opnieuw verbinding proberen te maken met de wedstrijd. Indien echter het opnieuw verbinden niet lukt zal een compo admin beslissen hoe de wedstrijd verder zal verlopen.

Reeds volledig gespeelde wedstrijden blijven zeker tellen.

2.2.5. Finale

De Grand Final wordt BO1 gespeeld op een fysiek zeeslag spel. De crew zorgt voor dit spel.

Indien beide spelers dit liever niet fysiek willen spelen, wordt de finale BO3 online gespeeld.

Er wordt een bracket reset toegepast als de speler uit de Loser bracket wint. Bij double elimination moet een speler 2 maal verliezen voordat hij geëlimineerd is. De speler uit de Winner bracket moet dus nog een keer verliezen voordat hij geëlimineerd is, waardoor er een 2e Grand Final match gespeeld wordt.

2.3. Na de wedstrijd

2.3.1. Screenshots

Indien de wedstrijd op een eigen PC gespeeld wordt is het verplicht om na de wedstrijd een screenshot te nemen van het resultaat.

3. Beeldmateriaal

3.1. Screenshots

Op het einde van de wedstrijd dient elke speler minstens 1 screenshot van het eindresultaat te nemen en te bezorgen aan de compo admins.

3.2. Broadcasting

De wedstrijd zal niet gebroadcast worden omdat het zo gemakkelijk is om een voordeel te krijgen 

Spelers mogen hun eigen wedstrijd niet broadcasten omdat dit een voordeel kan geven voor hun tegenstander als deze naar de stream zou kijken.

4. Spelers

4.1. Inschrijven op intranet

Voor het sluiten van de inschrijvingen dient elke speler ingeschreven te zijn op het intranet, spelers kunnen zich niet meer inschrijven na de sluiting van de inschrijvingen op het intranet systeem. Spelers kunnen voor de lan wel reeds al starten met inschrijven.

4.2. Spelerswissels/Stand-in’s

Het gebruik van stand-in’s is niet toegestaan. Elke speler die zich inschreef is verplicht om zelf de compo te spelen. Niemand anders mag dit in zijn plaats spelen, ook al is dit voor een zeer korte periode.

4.3. Technische problemen met spelers

Indien er tijdens de wedstrijd technische problemen zijn met één of meerdere spelers (bv: disconnect), dient de speler met problemen zo snel mogelijk opnieuw met de server te verbinden.

5. Cheat, hacks en andere tools

Het is ten strengste verboden om gelijk welke externe tool, zowel hard- als softwarematig, te gebruiken die het normaal spelverloop verhindert of verbetert voor eender welke speler. Hieronder horen onder andere wallhacks, aimhacks, e.d. Ook het bekijken van het scherm van de tegenstander, het bekijken van een stream van de tegenstander (het streamen van de wedstrijd is bovendien verboden), het doorspelen van informatie aan een speler en het ontvangen van voornoemde informatie over de tegenstander zijn ook verboden. Indien een derde/toeschouwer betrapt wordt op het doorspelen van informatie aan een speler, zal de speler in kwestie worden gediskwalificeerd. Indien iemand op heterdaad betrapt wordt, zal de wedstrijd automatisch een forfait zijn voor de bevoordeelde speler. Indien iemand na een wedstrijd of zelfs na het evenement betrapt wordt, zal hij gediskwalificeerd worden en zullen de scores aangepast worden. Tevens dienen alle prijzen terugbezorgd te worden aan de organisatie.

6. Game settings

7. Disputen

Ten alle tijden heeft de compo admin het laatste woord bij eventuele disputen. De compo admin zal telkens alle opmerkingen/bewijsmateriaal bestuderen en daaruit een, in zijn ogen, oordeelkundig besluit maken.

 

*Rules kunnen eventueel nog gewijzigd worden voor aanvang van het evenement. Bij wijzigingen zullen deelnemers via de website op de hoogte gebracht worden.