Viveslan logo
29 oktober - 31 oktober 2021
549 Registered users

Competitie: Flatout 2

Flatout 2
Game Type: Racing
Platform: PC
Match Type: Race
Match modus: Free for All
Elimination Type: Single
Inschrijvingen sluiten: 30 oktober om 16:00
Compo Admin: Fishezzz

Rules

1. Compo verloop

Alle deelnemers zullen ingedeeld worden in poules van 6 personen. De speler die bovenaan de poule staat, zal de lobby hosten.

De mappen zullen op voorhand beslist en meegedeeld worden door de compo admins. Alle wedstrijden zullen gespeeld worden in de Tournament modus bestaande uit 3 ronden. Volgende ronden zullen gespeeld worden:

  1. Race (Canal: Water Canal 2) – 4 laps
  2. Derby (Track naar keuze) – 6 min.
  3. Race (Forest: Pinegrove 3) – 4 laps

Voor elke map kunnen alle wagens gebruikt worden, iedereen mag dus zelf kiezen welke wagen hij verkiest bij elk type race.

Na het spelen van de 3 ronden gaan de 3 spelers met de hoogste score door naar de volgende ronde. Voor deze compo wordt gebruik gemaakt van single elimination.

2. Wedstrijdverloop

2.1. Voor de wedstrijd

2.1.1. Game versie

Alle wedstrijden dienen gespeeld te worden in de laatste versie van Flatout 2. Elke speler dient voor de match te controleren of zijn game up-to-date is.

2.1.2. Gaming setup

Elke speler dient ervoor te zorgen dat zijn setup volledig werkt voor het starten van de wedstrijd. Alle problemen die vooraf opgelost kunnen worden, dienen dan ook voor de wedstrijd opgelost te worden. Connectie en hardware problemen die voorkomen hadden kunnen worden, kunnen bijvoorbeeld leiden tot een diskwalificatie van de speler.

2.1.3. Speler aanwezigheid

De wedstrijd kan pas starten als alle spelers aanwezig zijn op de server. Elke speler heeft maximum 15 minuten na de officiële start om aanwezig te zijn op de server.

Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kan het team gediskwalificeerd worden door een compo admin.

Het gebruik van stand-in’s is niet toegestaan.

2.1.4. Problemen

Alle problemen die ondervonden worden, dienen voor de start van de wedstrijd gemeld te worden aan de compo admins.

2.2. Tijdens de wedstrijd

2.2.1. Servers

Elke wedstrijd dient gespeeld te worden op een lobby opgezet door de spelers die bovenaan de poule staat. Deze moet de lobby exact instellen zoals voorgeschreven in de Server settings.

Als het wegens technische redenen (bvb potato computer) niet lukt om de lobby te hosten, moet de speler dit komen melden aan de compo admin en zal deze kijken om een andere speler de lobby te laten hosten.

2.2.2. Player recording

Het opnemen van de wedstrijden is niet verplicht. Iedere speler moet na iedere race een screenshot nemen van het scorebord. In het geval een speler wegvalt wegens connectie problemen, kan zo de correcte totaalscore worden uitgerekend.

2.2.3. Spectators

Er zijn geen toeschouwers/spectators toegelaten tijdens de wedstrijd. Enkel de compo admin mag als spectator de wedstrijd joinen.

Deze laatste zal met een duidelijke tag joinen waardoor de spelers niet verward kunnen zijn.

2.2.4. Connectie problemen

Bij connectie problemen zal de speler opnieuw verbinding proberen te maken met de wedstrijd. Indien echter het opnieuw verbinden niet lukt, zal een compo admin beslissen hoe de wedstrijd verder zal verlopen.

Reeds volledig gespeelde wedstrijden blijven zeker tellen. Het is dus van belang dat iedere speler na iedere race een screenshot neemt van het scorebord.

2.2.5. Draws

Bij een eventueel gelijkspel, bij de spelers die doorgaan, na de 3 ronden dient een extra Derby wedstrijd gereden te worden. De persoon die de andere het eerst kan vernielen of die het langst op de baan kan blijven (andere persoon vermijd het botsen constant en timed out) gaat door naar de volgende ronde.

2.3. Na de wedstrijd

2.3.1. Screenshots

Het verplicht om na de wedstrijd een screenshot te nemen van het resultaat. Ook na iedere race moet een screenshot genomen worden van de tussenstand.

3. Beeldmateriaal

3.1. Screenshots

Op het einde van de wedstrijd dient elke speler minstens 1 screenshot van het eindresultaat en 1 screenshot per tussenresultaat te nemen en te bezorgen aan de compo admins.

3.2. Broadcasting

3.2.1. Wedstrijd

De organisatie staat vrij om eventueel zelf broadcasting van de wedstrijden te voorzien. Indien dit zal gebeuren zullen de spelers hiervan op de hoogte gesteld worden.

3.2.2. Persoonlijk

Elke speler mag zelf zijn eigen wedstrijd broadcasten. Daarbij dient wel een delay van minstens 90 seconden gehanteerd te worden.

4. Spelers

4.1. Inschrijven op intranet

Voor het sluiten van de inschrijvingen dient elke speler ingeschreven te zijn op het intranet, spelers kunnen zich niet meer inschrijven na de sluiting van de inschrijvingen op het intranet systeem. Spelers kunnen voor de lan wel reeds al starten met inschrijven.

4.2. Spelerswissels/Stand-in’s

Het gebruik van stand-in’s is niet toegestaan. Elke speler die zich inschreef is verplicht om zelf de compo uit te rijden. Niemand anders mag in zijn plaats spelen, ook al is dit voor een zeer korte periode.

4.3. Technische problemen met spelers

Indien er tijdens de wedstrijd technische problemen zijn met één of meerdere spelers (bv: disconnect), dient de speler met problemen zo snel mogelijk opnieuw met de server te verbinden.

5. Cheat, hacks en andere tools

Het is ten strengste verboden om gelijk welke externe tool, zowel hard- als softwarematig, te gebruiken die het normaal spelverloop verhindert of verbetert voor eender welke speler. Hieronder horen onder andere wallhacks, aimhacks, e.d. Het is tevens verboden om fouten in de maps te gebruiken voor uw eigen voordeel. Indien iemand op heterdaad betrapt wordt zal de wedstrijd automatisch een forfait zijn voor de bevoordeelde speler. Indien iemand na een wedstrijd of zelfs na het evenement betrapt wordt, zal die speler gediskwalificeerd worden en zullen de scores aangepast worden. Tevens dienen alle prijzen terugbezorgd te worden aan de organisatie.

6. Server settings

  • Session type: Tournament
  • Car type: any
  • Nitro multiplier: 1x
  • Players: 6
  • Race damage level: 1x
  • Derby damage level: 1x

7. Disputen

Ten alle tijden heeft de compo admin het laatste woord bij eventuele disputen. De compo admin zal telkens alle opmerkingen/bewijsmateriaal bestuderen en daaruit een, in zijn ogen, oordeelkundig besluit maken.

 

*Rules kunnen eventueel nog gewijzigd worden voor aanvang van het evenement. Bij wijzigingen zullen deelnemers via de website op de hoogte gebracht worden.