Viveslan logo
27 oktober - 29 oktober 2023
600 Registered users

Competitie: Prison Life

Prison Life
Game Type: Fun
Platform: PC
Match Type: Versus
Match modus: Free for All
Elimination Type: Single
Inschrijvingen sluiten: 29 oktober om 10:25
Compo Admin: Fishezzz

Rules

Uitslag

  1. ReekoG03
  2. dragonrebel
  3. Obilux & BSR_Lolzor

1. Compo verloop

Er wordt gespeeld met zoveel mogelijk mensen in één lobby. Als er meer mensen zijn dan wat een lobby toelaat, worden de mensen evenredig opgesplitst over meerdere lobbies.

Er wordt in poules gespeeld, waarbij alle spelers van een poule in één lobby spelen. Per poule worden 4 matches gespeeld, waarbij de winnaars van iedere ronde een punt krijgen.

Na iedere poule vallen de laatste 2 spelers af (afhankelijk van hoeveel mensen er in totaal meedoen aan de compo). Wanneer er in totaal nog 4 spelers overblijven, wordt nog één finale poule gespeeld.

2. Wedstrijdverloop

2.1. Voor de wedstrijd

2.1.1. Game versie

Alle wedstrijden dienen gespeeld te worden in de laatste versie van Prison Life. Elke speler dient voor de match te controleren of zijn game up-to-date is.

2.1.2. Gaming setup

Elke speler dient ervoor te zorgen dat zijn setup volledig werkt voor het starten van de wedstrijd. Alle problemen die vooraf opgelost kunnen worden dienen dan ook voor de wedstrijd opgelost te worden. Connectie- en hardware problemen die voorkomen hadden kunnen worden, kunnen bijvoorbeeld leiden tot een diskwalificatie van de speler.

2.1.3. Speler aanwezigheid

De wedstrijd kan pas starten als alle spelers aanwezig zijn op de server. Elke speler heeft maximaal 15 minuten na de officiële start om aanwezig te zijn op de server.

Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kan de speler gediskwalificeerd worden door een compo admin.

2.1.4. Problemen

Alle problemen die ondervonden worden dienen voor de start van de wedstrijd gemeld te worden aan de compo admins.

2.2. Tijdens de wedstrijd

2.2.1. Servers

Elke wedstrijd dient gespeeld te worden in een lobby, gemaakt door de eerste speler in de bracket.

2.2.2. Player recording

Het opnemen van de wedstrijden is niet verplicht.

2.2.3. Bepaling van map

Er mag gekozen worden welke map gespeeld wordt.

2.2.4. Spectators

Er zijn geen toeschouwers/spectators toegelaten tijdens de wedstrijd. Enkel de compo admin mag als spectator de wedstrijd joinen.

Deze laatste zal met een duidelijke tag joinen waardoor de spelers niet verward kunnen zijn.

2.2.5. Connectie problemen

Bij connectieproblemen zal de speler opnieuw verbinding proberen te maken met de wedstrijd. Indien echter het opnieuw verbinden niet lukt zal een compo admin beslissen hoe de wedstrijd verder zal verlopen.

Reeds volledig gespeelde wedstrijden blijven zeker tellen.

2.2.6. Draws

Bij een draw wordt een extra ronde gespeeld waarbij de spelers in kwestie in verschillende teams zitten. De spelers die niet gedrawd hadden in de vorige ronden, krijgen geen punten voor de rondes die extra gespeeld worden door een draw.

2.2.7. Finales

In de finale wordt er gespeeld tot één speler 4 punten heeft. Daarna wordt de eindstand opgemaakt op basis van de punten van de andere spelers uit de finale.

2.3. Na de wedstrijd

2.3.1. Screenshots

Indien de wedstrijd op een eigen PC/Console gespeeld wordt is het verplicht om na de wedstrijd een screenshot te maken van het resultaat.

3. Beeldmateriaal

3.1. Screenshots

Op het einde van de wedstrijd dient elke speler minstens 1 screenshot van het eindresultaat te nemen en te bezorgen aan de compo admins. Dit geldt enkel als de wedstrijd op een eigen PC/Console gespeeld wordt.

3.2. Broadcasting

3.2.1. Wedstrijd

De organisatie staat vrij om eventueel zelf broadcasting van de wedstrijden te voorzien. Indien dit zal gebeuren zullen de spelers hiervan op de hoogte gesteld worden.

3.2.2. Persoonlijk

Elke speler mag zelf zijn eigen wedstrijd broadcasten. Daarbij dient wel een delay van minstens 90 seconden gehanteerd te worden.

4. Spelers

4.1. Inschrijven op intranet

Voor het sluiten van de inschrijvingen dient elke speler ingeschreven te zijn op het intranet, spelers kunnen zich niet meer inschrijven na de sluiting van de inschrijvingen op het intranet systeem. Spelers kunnen voor de lan wel reeds al starten met inschrijven.

4.2. Technische problemen met spelers

Indien er tijdens de wedstrijd technische problemen zijn met één of meerdere spelers (bv: disconnect), dient de speler met problemen zo snel mogelijk opnieuw met de server te verbinden.

De speler dient meteen zijn eigen team opnieuw te joinen. Bij het joinen van het verkeerde team verliest de speler de wedstrijd voor zijn team.

Indien de speler buiten de warm-up tijd disconnect kan deze logischerwijze niet meer meedoen in deze ronde.

5. Cheat, hacks en andere tools

Het is ten strengste verboden om gelijk welke externe tool, zowel hard- als softwarematig, te gebruiken die het normale spelverloop verhindert of verbetert voor eender welke speler. Hieronder horen onder andere wallhacks, aimhacks, e.d. Het is tevens verboden om fouten in de maps te gebruiken voor uw eigen voordeel. Indien iemand op heterdaad betrapt wordt zal de wedstrijd automatisch een forfait zijn voor de bevoordeelde speler. Indien iemand na een wedstrijd of zelfs na het evenement betrapt wordt zal die speler gediskwalificeerd worden en zullen de scores aangepast worden. Tevens dienen alle prijzen terugbezorgd te worden aan de organisatie.

6. Server settings

Zorg dat “private lobby” aangevinkt staat!

De officiële instellingen worden gebruikt. Deze kunnen ingesteld worden door op “aanpassen” te drukken en dan op “resetten naar officiële instellingen” te drukken.

7. Disputen

Ten alle tijden heeft de compo admin het laatste woord bij eventuele disputen. De compo admin zal telkens alle opmerkingen/bewijsmateriaal bestuderen en daaruit een, in zijn ogen, oordeelkundig besluit maken.

 

*Rules kunnen eventueel nog gewijzigd worden voor aanvang van het evenement. Bij wijzigingen zullen deelnemers via de website op de hoogte gebracht worden.