Viveslan logo
27 oktober - 29 oktober 2023
600 Registered users

Competitie: Basketbal

Basketbal
Game Type: First-Person Sport
Platform: Outdoors
Match Type: Tournament
Match modus: Free for All
Elimination Type: Single
Inschrijvingen sluiten: 28 oktober om 11:00
Compo Admin: Runnobs

Rules

Uitslag

 1. Alexander
 2. Dablock
 3. Obilux en ik ook

1. Compo verloop

Er wordt een soort van afvalwedstrijd gespeeld. De laatste speler die overblijft, wint de compo. Het doel is om elk schot te scoren. Iedereen start met 3 levens en gaat uit het spel als zijn levens op zijn.

De startspeler kiest een afstand van waar hij schiet en voert eventueel een trick uit voor hij zijn schot neemt. De andere spelers moeten zijn schot proberen na te doen (afstand en trick). Indien een andere speler mist, verliest hij één leven. Indien de eerste speler zijn schot mist én méér dan de helft van de andere spelers het schot wel scoort, dan verliest de eerste speler één leven.

Als iedereen het schot heeft uitgevoerd, sluit de eerste speler achteraan aan en wordt de tweede speler de eerste speler. Dit schuift door tot de voorlaatste speler afvalt en er één speler overblijft.

Kort samengevat:

 • eerste speler mist
  • >= 50% van andere spelers scoort wel → eerste speler 1 leven kwijt
  • < 50% van andere spelers scoort wel → eerste speler geen leven kwijt
 • eerste speler scoort
  • andere speler mist → andere speler 1 leven kwijt
  • andere speler scoort → andere speler geen leven kwijt

2. Wedstrijdverloop

2.1. Voor de wedstrijd

2.1.1. Game versie

Alle wedstrijden dienen gespeeld te worden in de laatste versie van Basketbal. Elke speler dient voor de match te controleren of zijn conditie up-to-date is.

2.1.2. Gaming setup

Elke speler dient ervoor te zorgen dat hij voorbereid en eventueel opgewarmd is voor het starten van de wedstrijd. Alle problemen die vooraf opgelost kunnen worden dienen dan ook voor de wedstrijd opgelost te worden. Fysieke- en mentale problemen die voorkomen hadden kunnen worden, kunnen bijvoorbeeld leiden tot een diskwalificatie van de speler.

2.1.3. Speler aanwezigheid

De wedstrijd kan pas starten als alle spelers aanwezig zijn op het veld. Elke speler heeft maximaal 15 minuten na de officiële start om aanwezig te zijn op het veld.

Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kan de speler gediskwalificeerd worden door een compo admin.

Het gebruik van stand-in’s is toegestaan. Meer info daarover vindt u verder in de regels.

2.1.4. Problemen

Alle problemen die ondervonden worden dienen voor de start van de wedstrijd gemeld te worden aan de compo admins.

2.2. Tijdens de wedstrijd

2.2.1. Locatie

Elke wedstrijd dient gespeeld te worden op het basketbalveld.

2.2.2. Player recording

Het opnemen van de wedstrijden is niet verplicht.

2.2.3. Spectators

Er zijn toeschouwers/spectators toegelaten tijdens de wedstrijd. Deze mogen het wedstrijdgebied echter niet betreden en moeten op een veilige afstand blijven. Enkel de compo admin mag het wedstrijdgebied betreden.

3. Beeldmateriaal

De organisatie staat vrij om eventueel zelf broadcasting van de wedstrijden te voorzien. Indien dit zal gebeuren zullen de spelers hiervan op de hoogte gesteld worden.

Elke speler mag zelf zijn eigen wedstrijd opnemen. Indien er gefilmd wordt moeten alle personen in beeld (deelnemers, crew én toeschouwers) akkoord zijn dat ze gefilmd worden.

4. Spelers

4.1. Inschrijven op intranet

Voor het sluiten van de inschrijvingen dient elke speler ingeschreven te zijn op het intranet, spelers kunnen zich niet meer inschrijven na de sluiting van de inschrijvingen op het intranet systeem. Spelers kunnen voor de lan wel reeds al starten met inschrijven.

4.2. Spelerswissels/Stand-in's

Het gebruik van stand-in’s is toegestaan, enkel en alleen als een speler uit het team door overmacht niet kan spelen. De stand-in kan enkel invallen bij een wedstrijd vanaf het begin van de wedstrijd. Tijdens een wedstrijd mag een stand-in dus niet invallen.

Stand-in’s dienen zich via het intranet aan te sluiten bij het team vooraleer ze voor dit team kunnen spelen.

4.3. Technische problemen met spelers

Indien een speler letsels of verwondingen oploopt kan deze logischerwijze niet meer meedoen aan de rest van de competitie.

5. Cheat, hacks en andere tools

Het is ten strengste verboden om gelijk welke externe tool, zowel hard- als softwarematig, te gebruiken die het normale spelverloop verhindert of verbetert voor eender welke speler. Hieronder horen onder andere wallhacks, aimhacks, e.d. Indien iemand op heterdaad betrapt wordt zal de wedstrijd automatisch een forfait zijn voor de bevoordeelde speler. Indien iemand na een wedstrijd of zelfs na het evenement betrapt wordt zal die speler gediskwalificeerd worden en zullen de scores aangepast worden. Tevens dienen alle prijzen terugbezorgd te worden aan de organisatie.

6. Disputen

Ten alle tijden heeft de compo admin het laatste woord bij eventuele disputen. De compo admin zal telkens alle opmerkingen/bewijsmateriaal bestuderen en daaruit een, in zijn ogen, oordeelkundig besluit maken.

 

*Rules kunnen eventueel nog gewijzigd worden voor aanvang van het evenement. Bij wijzigingen zullen deelnemers via de website op de hoogte gebracht worden.