Viveslan logo
27 oktober - 29 oktober 2023
588 Registered users

Forum

Beste Viveslanners,

We hopen dat het met elke Viveslanner en zijn/haar familie en vrienden goed gaat. Zoals wellicht verwacht, moeten we jullie helaas meedelen dat er geen editie in het voorjaar van 2021 zal plaatsvinden vanwege de huidige gezondheidscrisis. We hopen jullie terug te kunnen verwelkomen in het najaar van 2021!

Stay safe & peace out,
De Viveslan Crew