Viveslan logo
17 februari - 19 februari 2023
583 Registered users

Bedankt en evaluatie!

Beste Viveslanners,

Intussen is Viveslan 38 al weer achter de rug. Wij willen onze deelnemers, bezoekers, vrijwilligers, sympathisanten, VIVES Technology en ook onze sponsors bedanken om deel uit te maken van onze 38e editie!

Niet alleen jullie deelname is voor ons van belang, maar ook jullie feedback. Wat vonden jullie positief aan deze editie? Wat vonden jullie negatief aan deze editie? Wat was goed/beter vergeleken met eerdere edities? Wat was slecht/slechter vergeleken met eerder edities? Zijn er bepaalde zaken die jullie volgende editie graag (terug) zien of juist niet meer zien?

Feedback kan gegeven worden in onze forum post.

Peace out,
De Viveslan Crew